Projekty

Projekt Škola hrou

ŠKOLA HROU je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Díky projektu jsme získali finanční částku 400 000Kč jednak na pomůcky, ale hlavně na personální výpomoc - školní asistentky.

Projekt Intereg

Mateřská škola Strmilov je zapojena od roku 2017 do projektu Intereg ,který si klade za cíl mezinárodní spolupráci v příhraničních krajích zejména v oblasti školství. Děti se tak seznamují zdarma s jazykem sousedů - rakouské a německé děti s češtinou a české děti s němčinou. Učitelé mají možnost navštívit a seznámit se s klady i zápory školství v jiných státech.

Projekt Ekoškolka

Mateřská škola Strmilov je od roku 2018 zapojena do mezinárodního projektu Ekoškolka. Pomocí 7 kroků a 4 témat můžeme změnit svou školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. "VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH"