O školce

Budova mateřské školy má již více než sto letou historii. Byla postavena z daru rodačky Terezie Doležalové, rozené Karáskové, která část svého života prožila v Americe. S jejím zajímavým životem se můžete blíže seznámit v publikaci „Černý anděl“ Amerického autora Timothy C. Parrotta , jejíž český překlad Mgr. Lenky Pecharové jsme s v roce 2015, ve spolupráci s Městem Strmilov, vydali. Při svém zrodu sloužila tato budova jako sociální bydlení pro nejchudší seniory, tedy chudobinec. Za druhé světové války se z chudobince stala německá mateřská školka. Strmilov tehdy spadal do zabraného pohraničí. Tento účel pak již budově zůstal i po válce a trvá dodnes.

Dnes je Mateřská škola Strmilov troj třídní školou s kapacitou 46 dětí. Prošla mnohými úpravami. Začali jsme půdní vestavbou a tím se uvolnil prostor pro šatnu dětí i učitelek v přízemí a zároveň samostatnou jídelnu. Tyto prostory nám velmi chyběly. Zároveň s tím se zrekonstruoval rozvod vody, elektriky a opravily se všechny záchody a umývárny. Zavedlo se plynové topení. Vyměnila se všechna okna a budova se zateplila. Finančně pomohly dotace EU i město Strmilov.

Za pomoci dotací EU mohla vzniknout také ukázková přírodní zahrada „Pod křídly draka“. Ta je naší chloubou, ale hlavně umožňuje pedagogickému sboru učit trochu jinak než jinde. V roce2019 nám přinesla své ovoce, nejen to opravdové, ale i pomyslné. Zahrada vyhrála v soutěži čtenářů MF Dnes, O nejkrásnější zahradu! Zahrada je certifikovaná a registrovaná jako Ukázková zahrada v mezinárodní databázi ukázkových zahrad. Pro nás je to také závazek, že ji musíme udržovat takovou, jaká má být.

Když mluvím o tom, že i díky zahradě se náš pohled na výuku mění, mám pro to důkaz. V roce 2019 získala školka za pedagogickou činnost titul Školka roku 2019 a s tím finanční dárek na vybavení školky v hodnotě 100 000 Kč. Titul jsme si byli přebrat v Praze na celostátní konferenci ředitelek MŠ a z výhry jsme vybavili jednu třídu novým, certifikovaným, nábytkem. Počítáme také s rozvojem mateřské školy. Je naplánována přístavba přízemní třídy s bezbariérovým vstupem, tak aby splňovala všechny současné normy a zároveň se zvýšila kapacita MŠ až na 60 dětí. Třída nám zároveň umožní větší propojení venkovního a vnitřního prostoru a budeme zase o něco blíže našemu vzdělávacímu cíli – Školka blízká přírodě.

Projekt přístavby je již schválen a Město Strmilov získalo dotaci EU ve výši 95% uznatelných nákladů. Stavba by měla být zahájena v roce 2020.