Zahájení nového školního roku

Nový školní rok začíná v MŠ stejně jako v ZŠ ,tedy 1.9.2016, v 6,30hod.

Děti se schází ve třídě Broučci v 1.patře a v 8 hodin se rozchází do svých tříd. Kdo patří do které třídy objevíte již na malých nástěnkách se značkami v šatně.

Pro nově příchozí děti doporučujeme rodičům dostatek času na první dny, kdy se děti teprve seznamují s prostředím a je tedy dobré dávkovat jim pobyt v MŠ po chvilkách. Dětem také usnadní nástup do školky oblíbené plyšové zvířátko.

S kým budou vaše dítka trávit ve školce nejvíce času?

Ve třídě pro nejmladší děti- U Zvonečků to bude paní učitelka Milena Michálková a Iva Svatková,

ve třídě prostřední -  U Broučků paní učitelka Jana Kocveldová

a ve třídě předškoláků - U Myšáků Věra Semotánová.

V jídelně se na děti těší Michala Váchová, o úklid se stará Věra Kopečná a Michala Váchová ,hračky dětem opravuje a o vše potřebné se stará pan Jan Jirků.

Těšíme se na spolupráci i společné hry a radost z poznávání. Za kolektiv Mateřské školy Strmilov Věra Semotánová