Co nového v projektech

Co nového v projektech?  aktualizace

Ani o prázdninách nezahálíme. K 1.září 2014 je nově zrekonstruované vytápění MŠ . V celé školce jsou vyměněné radiátory. Třídy jsou po rekonstrukci vymalované.

Dotace na přírodní zahradu je podaná, schválená a je nyní v zásobníku realizací ,kde čeká na přidělení financí.( Doufáme ,že nebude čekat dlouho  ,neboť všechny herní prvky na stávající zahradě vzaly za své).

Přes prázdniny byl také nově vyhlášen dotační podnět MŠMT na rozšíření kapacit a vybavení mateřských škol.Dotace hradí 85% uznatelných nákladů. Tohoto jsme také využili a projekt byl vypracován a podán.

Co má všechno vyřešit?

Především zachování ,či mírné rozšíření kapacity Mateřské školy Strmilov. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem prostoru. (kapacita MŠ - 53 dětí se neshoduje s hygienickými předpisy tj. 4m2 na dítě). Toto by bylo vyřešeno přístavbou třídy a napojením na stávající MŠ.                                                                                    Projekt rovněž zahrnuje celkové dovybavení certifikovaným nábytkem, zajišťuje bezbariérový přístup do MŠ . Jelikož se jedná o prostornou třídu, otevřenou do plánované přírodní zahrady( přístavbu jsme konsultovali s projektantem zahrady), navazuje i na naše výchovně vzdělávací záměry -to je získání certifikátu "Školka blízká přírodě" , ve kterém se co nejvíce vzdělávacích aktivit odehrává venku( ve zdravém těle -zdraví duch).

Ochutnávku z projektu dodáme.