Články

Dotazník pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyplnění této ankety, která nám poslouží k získání celkového pohledu na úroveň naší MŠ ze strany rodičovské veřejnosti a může být také podnětem pro zkvalitnění naší práce.

Děkujeme za Vaše názory.

Věra Semotánová, ředitelka školy

 

 1. Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota apod.)?

 2. Co nebo kdo je pro Vaše dítě ve školce:
  Nejzajímavější:

  Nejoblíbenější:

  Nepříjemné:

  Problematické:

 3. Které činnosti má Vaše dítě nejraději?
  Doma:

  V MŠ:

 4. Cítíte se dostatečně informováni o všem, co se v MŠ odehrává či co se plánuje?
 5. Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek?
 6. Cítíte se dostatečně seznámeni se školním vzdělávacím programem MŠ? (program je všem zájemcům přístupný na požádání učitelky MŠ, nebo na www stránkách)
 7. Máte zájem o častější rodičovské schůzky? kolikrát do roka?
 8. Souhlasíte s výjezdy MŠ do divadla, na výstavy atd.? proč?
 9. Pokuste se ve stupnici 1, 2, 3, 4, 5, ohodnotit MŠ jako ve škole (nejlepší hodnocení – 1, špatné hodnocení – 5).
 10. Zamyslete se, co by naše MŠ mohla pro Vaše děti ve své práci zlepšit, jaké jsou Vaše podněty a připomínky:
 11. Chcete nám něco zajímavého nebo důležitého sdělit?
 12. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? (např. pomoc při úpravě školní zahrady, nátěry zahradního zařízení, stříhání rozrostlých keřů, oprava poškozené malby, malování, oprava školního nábytku, zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské dary ve formě papírů, pastelek, hraček aj., sběr starého papíru, spolupráce při pořádání akcí školy)
 13. Chcete-li, zadejte své údaje.
  Jméno:

  Příjmení:

  kontakt (e-mail nebo telefon):

Kontrola proti nevyžádané poště, vypočtěte (výsledek zapište číslem):
sedm plus devět je